HOTLINE

(028) 38 25 39 39

Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Đánh giá tình trạng dinh dưỡng Nuti.

Đơn vị vận hành: Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại liên hệ: 028. 39. 700. 886

Ngày đăng 19/09/2019