HOTLINE

(028) 38 25 39 39

Tình trạng dinh dưỡng của trẻ từ 5-19 tuổi


Hồ sơ
trẻ từ 5-19 tuổi

Ngày sinh

Ngày cân đo

kg
cm
tuổi
BMI

Lưu ý: Bạn nên đăng nhập hoặc đăng ký để được lưu lại kết quả và so sánh cho những lần cân đo kế tiếp.